!!! La informació d’aquest lloc web està en permanent revisió

Cita prèvia 610582939

__Informació i tràmits per accedir a les ajudes relacionades amb la COVID-19.
__Informació d’interés sobre protocols de seguretat adaptats a la fase corresponent de la desescalada d’aplicació a empreses, comerços i autònoms.

+ INFO

 

ATURATS

SOIB FELANITX

ATENCIÓ PREFERENTMENT PER CORREU ELECTRÒNIC
of.felanitx@soib.caib.es

971225791
Atenció de DILLUNS A DIVENDRES DE 09h. a 14h.

ATENCIÓ SECTORIAL
POAP – poapcentral@gmail.com
SOIB JOVE – soibjove@soib.caib.es
HOTELERIA I TURISME – soibehib@soib.caib.es
ATURATS DE LLARGA DURADA – soiballd@soib.caib.es


SEPE

TREBALLADORS

900 101 798

Mesures econòmiques i laborals per ajudar a pal·liar els efectes del Covid19
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00h
dissabtes de 09:00 a 14:00h

laboral@coronavirus.caib.es

TREBALLADORS


 

AUTÒNOMS

CONSELL DE MALLORCA

Convocatòria d’ajuts per a autònoms ì empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19.

+ INFORMACIÓ


CAIB

900 101 798

Mesures econòmiques i laborals per ajudar a pal·liar els efectes del Covid19
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00h

dissabtes de 09:00 a 14:00h

empresa@coronavirus.caib.es

AUTÒNOMS


Moratòria per a la presentació dels impostos d’autònoms i pimes

S’aprova una ampliació per a la presentació i ingressos de les declaracions d’impostos d’autònoms i pimes.

+ INFORMACIÓ


 

PETIT COMERÇ / PIMES

CAIB

Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19.

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:
– Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
– Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
– Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
– Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
– Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
– Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.
– Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma, a aquells beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions descrites en els punts anteriors i que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària del COVID-19. 
– Obres i reformes generals per adaptar el local a les mesures de protecció a causa de la situació provocada per la COVID-19. 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 de juliol de 2020

+ INFORMACIÓ


CONSELL DE MALLORCA

Convocatòria d’ajuts per a autònoms ì empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19.

+ INFORMACIÓ


Moratòria per a la presentació dels impostos d’autònoms i pimes

S’aprova una ampliació per a la presentació i ingressos de les declaracions d’impostos d’autònoms i pimes.

+ INFORMACIÓ


 

RENDA SOCIAL

RENDA SOCIAL

D’acord amb les mesures extraordinàries aprovades pel Decret Llei 06/2020 d’1 d’abril de 2020, durant l’Estat d’Alarma les persones residents a les Illes Balears en situació de vulnerabilitat econòmica podran tramitar, una renda social garantida de caràcter extraordinari, per l’import que correspongui d’acord amb el barem de renda social garantida vigent, amb una vigència inicial de 2 mesos, des de dia 1 d’abril de 2020, prorrogables, si els destinataris acompleixen amb els requisits següents:
– El sol·licitant ha de ser major de 18 anys.
– El nucli familiar no ha de disposar de cap ingrés econòmic o, en cas de disposar-ne, aquests ingressos han d’esser inferiors a l’import que els correspondria d’acord amb el barem de la renda social garantida indicat a l’annex de la Llei 5/2016, de 13 d’abril.
– Els destinataris de la prestació no han de tenir dret a percebre altres prestacions públiques.

Per tal d’obtenir informació sobre les mesures extraordinàries aprovades en relació amb les prestacions del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal), s’haurà d’adreçar als serveis d’informació d’aquest organisme.

– Els destinataris de la prestació no poden ser beneficiaris de la renda social garantida o de la renda mínima d’inserció com a membres d’un altre nucli familiar.
– Els destinataris de la prestació ha d’estar al corrent en el pagament de les obligacions derivades de l’aplicació de l’article 23 de la Llei 5/2016.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD
IMPORTANT: Per tramitar la renda social garantida de caràcter extraordinari s’ha de posar en contacte amb els SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI ON RESIDEIX.

__________

De acuerdo con las medidas extraordinarias aprobadas por el Decreto Ley 06/2020 de 1 de abril de 2020, durante el Estado de Alarma las personas residentes en las Islas Baleares en situación de vulnerabilidad económica podrán trami- tar, una renta social garantizada de carácter extraordinario, por el importe que corresponda de acuerdo con el baremo de renta social garantizada vigente, con una vigencia inicial de 2 meses, desde día 1 de abril de 2020, prorrogables, si los destinatarios cumplen con los requisitos siguientes:
– El solicitante debe ser mayor de 18 años.
– El núcleo familiar no debe disponer de ningún ingreso económico o, en caso de disponer, estos ingresos tdeben ser inferiores al importe que los correspondería de acuerdo con el baremo de la renta social garantizada indicado en el anexo de la Ley 5/2016, de 13 de abril.
– Los destinatarios de la prestación no deben tener derecho a percibir otras prestaciones públicas.

Para obtener información sobre las medidas extraordinarias aprobadas en relación con las prestaciones del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal), se deberá dirigir a los servicios de información de este organismo.

– Los destinatarios de la prestación no pueden ser beneficiarios de la renta social garantizada o de la renta mínima de inserción como miembros de otro núcleo familiar.
– Los destinatarios de la prestación deben estar al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de la aplicación del artículo 23 de la Ley 5/2016.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD
IMPORTANTE: Para tramitar la renta social garantizada de carácter extraordinario se debe poner en contacto con los SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DONDE RESIDE.

www.rendasocial.caib.es


 

SERVEIS SOCIALS

Serveis Socials de l’Ajuntament de Campos

971169503


Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària


RENDA SOCIAL

D’acord amb les mesures extraordinàries aprovades pel Decret Llei 06/2020 d’1 d’abril de 2020, durant l’Estat d’Alarma les persones residents a les Illes Balears en situació de vulnerabilitat econòmica podran tramitar, una renda social garantida de caràcter extraordinari, per l’import que correspongui d’acord amb el barem de renda social garantida vigent, amb una vigència inicial de 2 mesos, des de dia 1 d’abril de 2020, prorrogables, si els destinataris acompleixen amb els requisits següents:
– El sol·licitant ha de ser major de 18 anys.
– El nucli familiar no ha de disposar de cap ingrés econòmic o, en cas de disposar-ne, aquests ingressos han d’esser inferiors a l’import que els correspondria d’acord amb el barem de la renda social garantida indicat a l’annex de la Llei 5/2016, de 13 d’abril.
– Els destinataris de la prestació no han de tenir dret a percebre altres prestacions públiques.

Per tal d’obtenir informació sobre les mesures extraordinàries aprovades en relació amb les prestacions del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal), s’haurà d’adreçar als serveis d’informació d’aquest organisme.

– Els destinataris de la prestació no poden ser beneficiaris de la renda social garantida o de la renda mínima d’inserció com a membres d’un altre nucli familiar.
– Els destinataris de la prestació ha d’estar al corrent en el pagament de les obligacions derivades de l’aplicació de l’article 23 de la Llei 5/2016.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD
IMPORTANT: Per tramitar la renda social garantida de caràcter extraordinari s’ha de posar en contacte amb els SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI ON RESIDEIX.

__________

De acuerdo con las medidas extraordinarias aprobadas por el Decreto Ley 06/2020 de 1 de abril de 2020, durante el Estado de Alarma las personas residentes en las Islas Baleares en situación de vulnerabilidad económica podrán trami- tar, una renta social garantizada de carácter extraordinario, por el importe que corresponda de acuerdo con el baremo de renta social garantizada vigente, con una vigencia inicial de 2 meses, desde día 1 de abril de 2020, prorrogables, si los destinatarios cumplen con los requisitos siguientes:
– El solicitante debe ser mayor de 18 años.
– El núcleo familiar no debe disponer de ningún ingreso económico o, en caso de disponer, estos ingresos tdeben ser inferiores al importe que los correspondería de acuerdo con el baremo de la renta social garantizada indicado en el anexo de la Ley 5/2016, de 13 de abril.
– Los destinatarios de la prestación no deben tener derecho a percibir otras prestaciones públicas.

Para obtener información sobre las medidas extraordinarias aprobadas en relación con las prestaciones del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal), se deberá dirigir a los servicios de información de este organismo.

– Los destinatarios de la prestación no pueden ser beneficiarios de la renta social garantizada o de la renta mínima de inserción como miembros de otro núcleo familiar.
– Los destinatarios de la prestación deben estar al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de la aplicación del artículo 23 de la Ley 5/2016.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD
IMPORTANTE: Para tramitar la renta social garantizada de carácter extraordinario se debe poner en contacto con los SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DONDE RESIDE.

www.rendasocial.caib.es❤️🥫🍚🥛🧴
Molts heu estat els veïnats anònims que ens heu demanat com ajudar en aquests moments als més necessitats del municipi. Per això ens hem coordinat amb els voluntaris de CÀRITAS CAMPOS per a una recollida de productes de primera necessitat: arròs, pasta, llet, conserves, sabó, higiene bàsica…

Qui vulgui col·laborar pot fer arribar aquests productes a la Vicaria de Campos (carrer Major) els dimarts i dijous de 16h a 18h. Si per força major no es pugui respectar l’horari, com a mesura especial també es podran dur els matins de 9h a 13h a l’Ajuntament de Campos. Pregam es respectin les mesures de seguretat. Moltes gràcies a tots!

#ACamposFeimPinya
#ACamposSomSolidaris


VIOLENCIA DE GÈNERE COVID-19

Menors i dones en situació d’especial vulnerabilitat 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Assistència per violència de gènere

TELÈFON ATENCIÓ 016


 

HABITATGE


 

MENJADORS


 

LUDOPATIA


 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies