VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Assistència per violència de gènere

TELÈFON ATENCIÓ 016


 

FARMÀCIES

Farmàcia Ferretjans Barceló

971650799
CARRER MAJOR
DILLUNS A DIVENDRES 08.30-20.30h.
DISSABTES 09-13h.
DIUMENGE 28 JUNY 09-13h. i 16.30-20h.
GUÀRDIA – de 9 a 21h. – 11, 19 I 27 JUNY

[wpfa5s icon=»map-marker-alt» size=»2x» color=»#ffabab»] 


Farmàcia Adrover Mas

971652508
CARRER DE SA CREU
DILLUNS A DIVENDRES 08.30-20.30h.
DISSABTES 08.30-13.30h. i 16.30-20h.
DIUMENGE 21 JUNY 09-13h. i 16.30-20h.
GUÀRDIA – de 9 a 21h. – 7 I 23 JUNY

[wpfa5s icon=»map-marker-alt» size=»2x» color=»#ffabab»] 


Farmàcia Obrador Vidal

971650662
RONDA DE NA DE HAROS
DILLUNS A DISSABTE 08.30-20.30h
DIUMENGE 14 DE JUNY 09-13h. i 16.30-20h.
GUÀRDIA – de 9 a 21h. – 3 JUNY

[wpfa5s icon=»map-marker-alt» size=»2x» color=»#ffabab»] 


Farmàcia Sa Ràpita

971640677
AV. DE MIRAMAR 62 – 07639 – SA RÀPITA
DILLUNS A DISSABTE 9-21h.
DIUMENGES 09-14 h.
GUÀRDIA – 24 HORES – 9 I 25 JUNY

[wpfa5s icon=»map-marker-alt» size=»2x» color=»#ffabab»]  


 

 

SALUT DENTAL

Laboratori Protèsic Dental V. Prohens

871945748
URGÈNCIES PROTÈSIQUES DENTALS
URGÈNCIES AL 871945748

[wpfa5s icon=»map-marker-alt» size=»2x» color=»#ffabab»]  [wpfa5b icon=»facebook» size=»2x» color=»#6eb6ff»] 


Clínica Dental Antònia Puigserver

601196181
CONSULTES TELEFÒNIQUES I URGÈNCIES AL 601196181

[wpfa5s icon=»map-marker-alt» size=»2x» color=»#ffabab»]  [wpfa5b icon=»facebook» size=»2x» color=»#6eb6ff»]  


 

GUARDIA CIVIL

Guardia Civil / Campos

971650274


 

SERVEI D'AIGÜES

Servei d’Aigües de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca / M3

TELÈFON D’AVERIES – 609616225

[wpfa5b icon=»facebook» size=»2x» color=»#6eb6ff»] 


 

SERVEIS SOCIALS

Serveis Socials de l’Ajuntament de Campos

971169503


Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària


RENDA SOCIAL

D’acord amb les mesures extraordinàries aprovades pel Decret Llei 06/2020 d’1 d’abril de 2020, durant l’Estat d’Alarma les persones residents a les Illes Balears en situació de vulnerabilitat econòmica podran tramitar, una renda social garantida de caràcter extraordinari, per l’import que correspongui d’acord amb el barem de renda social garantida vigent, amb una vigència inicial de 2 mesos, des de dia 1 d’abril de 2020, prorrogables, si els destinataris acompleixen amb els requisits següents:
– El sol·licitant ha de ser major de 18 anys.
– El nucli familiar no ha de disposar de cap ingrés econòmic o, en cas de disposar-ne, aquests ingressos han d’esser inferiors a l’import que els correspondria d’acord amb el barem de la renda social garantida indicat a l’annex de la Llei 5/2016, de 13 d’abril.
– Els destinataris de la prestació no han de tenir dret a percebre altres prestacions públiques.

Per tal d’obtenir informació sobre les mesures extraordinàries aprovades en relació amb les prestacions del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal), s’haurà d’adreçar als serveis d’informació d’aquest organisme.

– Els destinataris de la prestació no poden ser beneficiaris de la renda social garantida o de la renda mínima d’inserció com a membres d’un altre nucli familiar.
– Els destinataris de la prestació ha d’estar al corrent en el pagament de les obligacions derivades de l’aplicació de l’article 23 de la Llei 5/2016.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD
IMPORTANT: Per tramitar la renda social garantida de caràcter extraordinari s’ha de posar en contacte amb els SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI ON RESIDEIX.

__________

De acuerdo con las medidas extraordinarias aprobadas por el Decreto Ley 06/2020 de 1 de abril de 2020, durante el Estado de Alarma las personas residentes en las Islas Baleares en situación de vulnerabilidad económica podrán trami- tar, una renta social garantizada de carácter extraordinario, por el importe que corresponda de acuerdo con el baremo de renta social garantizada vigente, con una vigencia inicial de 2 meses, desde día 1 de abril de 2020, prorrogables, si los destinatarios cumplen con los requisitos siguientes:
– El solicitante debe ser mayor de 18 años.
– El núcleo familiar no debe disponer de ningún ingreso económico o, en caso de disponer, estos ingresos tdeben ser inferiores al importe que los correspondería de acuerdo con el baremo de la renta social garantizada indicado en el anexo de la Ley 5/2016, de 13 de abril.
– Los destinatarios de la prestación no deben tener derecho a percibir otras prestaciones públicas.

Para obtener información sobre las medidas extraordinarias aprobadas en relación con las prestaciones del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal), se deberá dirigir a los servicios de información de este organismo.

– Los destinatarios de la prestación no pueden ser beneficiarios de la renta social garantizada o de la renta mínima de inserción como miembros de otro núcleo familiar.
– Los destinatarios de la prestación deben estar al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de la aplicación del artículo 23 de la Ley 5/2016.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD
IMPORTANTE: Para tramitar la renta social garantizada de carácter extraordinario se debe poner en contacto con los SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DONDE RESIDE.

www.rendasocial.caib.es❤️🥫🍚🥛🧴
Molts heu estat els veïnats anònims que ens heu demanat com ajudar en aquests moments als més necessitats del municipi. Per això ens hem coordinat amb els voluntaris de CÀRITAS CAMPOS per a una recollida de productes de primera necessitat: arròs, pasta, llet, conserves, sabó, higiene bàsica…

Qui vulgui col·laborar pot fer arribar aquests productes a la Vicaria de Campos (carrer Major) els dimarts i dijous de 16h a 18h. Si per força major no es pugui respectar l’horari, com a mesura especial també es podran dur els matins de 9h a 13h a l’Ajuntament de Campos. Pregam es respectin les mesures de seguretat. Moltes gràcies a tots!

#ACamposFeimPinya
#ACamposSomSolidaris


VIOLENCIA DE GÈNERE COVID-19

Menors i dones en situació d’especial vulnerabilitat 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies